Faqja e veglave

T5L DGUS

T5L TA

 • Softueri i modalitetit TA Terminal Assistant_V6.0

T5L KeilC

T5L OS

AIoT LCM

Linux

 • Mjedisi i zhvillimit të Linux

 • buildroot-RK3566-Qt5.12.2

 • buildroot-x3288-sdk

 • buildroot-A40i-QT-sdk

 • buildroot-T113-QT5_12_5-sdk

 • Mjet për modifikimin e firmuerit për Linux QT

HMI

Android

 • Mjeti i modifikimit të firmuerit Android 8.1

 • Mjet për modifikimin e firmuerit Android 11

 • Drejtuesi universal i Android Buring Tool

 • Mjeti i djegies USB të Android 11

 • Mjeti i djegies së USB 8.1 Android

 • Mjeti i djegies së kartës SD të Android

Të tjerët